Retningslinjer for publisering av vurderinger

Hvem kan vurdere

Vi oppfordrer alle som har benyttet den aktuelle eiendomsmegleren til å selge boligen sin, eller som har kjøpt bolig gjennom eiendomsmegleren, til å dele sin opplevelse ved å skrive en vurdering.

I utgangspunktet kan en kunde skrive én vurdering av megleren. Denne vil da gjelde kundens erfaring med megleren. Dersom du har benyttet megleren flere ganger, kan du gjerne skrive det i tekstvurderingen.

Dersom to eller flere personer som har solgt eller kjøpt bolig sammen skriver hver sin vurdering, vil kun én av disse publiseres.

Hva kan jeg skrive i vurderingen?

Vi ønsker ærlige vurderinger på vår nettside, både positive og negative, for å bidra til økt trygghet i valg av eiendomsmegler. Imidlertid har vi en begrensning i hva en tekstvurdering kan inneholde, for at den skal kunne publiseres. Dette har ingenting å gjøre med troverdighet/sannhet i eventuelle påstander, men om juridiske aspekter i relasjon til hva vi kan publisere om en megler.

Vi anbefaler deg som en generell regel å uttrykke din opplevelse med salget/kjøpet. Tekstvurderingen skal gi andre potensielle selgere/kjøpere et grunnlag for å vurdere om de skal velge denne megleren. Tenk derfor gjennom hvilke opplysninger du gjerne ville hatt om du skulle valgt megler på nytt. Gi også gjerne konkrete pekepinner på hva du synes megleren gjorde bra eller dårlig. Direkte påstander kan måtte dokumenteres.

Vurderingen skal være saklig begrunnet, og tekstvurderingen skal gjenspeile karakteren som er gitt. Ved negative vurderinger er det spesielt viktig å beskrive hvorfor du var misfornøyd på en saklig måte.

Pass på at eventuell ros eller kritikk retter seg mot den aktuelle megleren du vurderer, eller aktører som kan knyttes direkte til det aktuelle salget/kjøpet. Dersom du eksempelvis er misfornøyd med fotografen eller andre megleren har hentet inn slik at det påvirket din opplevelse av salgsoppdraget, kan du likevel skrive dette.

Ikke bruk sitater i vurderingen. Beskriv heller hvordan du selv opplevde salget/kjøpet. Ikke skriv "Megler sa at.." Du kan for eksempel heller skrive "Jeg fikk inntrykk av at megleren mente at.."

Eksempler på tekstinnhold som ikke blir publisert:

  • Henvisninger til meglerens utseende, religion, dialekt og lignende. Eksempler på slike tekster:
    • “Megleren ligner på Donald Duck”
    • “Hyggelig fyr, men stygg dialekt”
  • Personangrep/Personkarakteristikker.
  • Formuleringer som at “megleren er en løgner” publiseres ikke, men du kan skrive at “opplysninger vi fikk, viste seg å ikke stemme”.
  • Utsagn om at megler var truende eller uredelig, eller har gjort ting som er ulovlig eller straffbart etter norsk lov.
  • Omtale av meglerens privatliv, eller henvisninger til andre personer med fullt navn.

Vi forbeholder oss uansett retten til å utøve skjønn ved publisering av vurderinger.

Dokumentasjon

I tilfeller der vi har vanskeligheter med å verifisere vurderingen kan innsender måtte bidra med ytterligere dokumentasjon før vurderingen publiseres. Det kan eksempelvis være å sende et scannet utdrag fra prospektet for å knytte megleren til salget.

Språk

Vurderingsteksten må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.