Personvern

Bruk av enkelte av tjenestene på Eiendomsmeglerguiden.no forutsetter at brukeren oppgir personopplysninger. Personopplysninger som avgis i forbindelse med bruk av disse tjenestene behandles i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, herunder krav til sikkerhet og internkontroll. Ved å benytte seg av tjenestene samtykker man til behandling av personopplysninger om seg selv. Denne orienteringen vil være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til din person, for eksempel behandles følgende personopplysninger av Eiendomsmeglerguiden.no: Navn, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om nåværende eller tidligere bosted. Bostedsinformasjon lagres primært av verifiseringshensyn. Telefonnummer og e-postadresse videreselges eller distribueres ikke til andre uten samtykke.

Innsendte vurderinger publiseres på meglerens profilside etter kontroll, og alle innsendte vurderinger kan meddeles megleren og dennes apparat. Opplysningene kan også benyttes som omtalt i vilkårene.

Eiendomsmeglerguiden.no bruker forskjellige metoder for å evaluere ektheten i vurderinger skrevet på nettsiden. Disse metodene inkluderer lagring og sjekk av epost-adresser, IP-adresser, informasjon om brukerens nettleser, med mer.

Eiendomsmeglerguiden.no lagrer og behandler også informasjon om eiendomsmeglere, hentet fra offentlig tilgjengelige datakilder. Dette inkluderer tittel, kontortilknytning, boligprospekter og tilknytning til Norges Eiendomsmeglerforbund. I tillegg kan megleren selv legge inn ytterligere informasjon som bilde og beskrivelse. Eiendomsmeglerguiden.no benytter personopplysningene til å lage, vise og utvikle profiler, samt til markedsføringsformål, videreutvikling av portalen og for å forebygge svindel.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Royal Innovation AS som kan kontaktes per e-post på post@eiendomsmeglerguiden.no.

Selskapet lagrer opplysninger når personer tar kontakt via eksempelvis e-post, bidrag i konkurranser, spørreundersøkelser, boligpriskalkulator, kontaktskjemaer eller feilmeldinger, slik at det er mulig å behandle forespørselen/bidraget, forbedre Selskapets tjenester og forebygge svindel. Ikke skriv sensitive personopplysninger i eksempelvis e-post, i kontaktskjema, feilmeldingsskjema eller i vurderinger.

Informasjon om besøk på våre nettsider blir logget anonymt. Loggen inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger og alle opplysninger er anonymisert, og benyttes til statistikk som hjelper oss i arbeidet med å gjøre vårt nettsted funksjonelt og brukervennlig. Til formålet kan det benyttes informasjonskapsler ("cookies") og scripts fra måleverktøy som for eksempel Google Analytics.

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder, og er små tekstfiler som lagres av nettleseren (Internet Explorer, Firefox eller annet) på din PC. "Elektroniske bilder" er usynlige grafikkelementer som brukes til måling av trafikk på nettstedet.

Du kan henvende deg til en hvilken som helst virksomhet og få vite hva slags behandlinger av personopplysninger om deg som foretas der. Du kan også kreve at uriktige opplysninger korrigeres. Dette gjelder også for Eiendomsmeglerguiden.no. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige blir slettet.

Ved å sende inn personopplysninger, blant annet gjennom vurdering, samtykker innsender til at Selskapet behandler opplysninger om seg selv. Det er frivillig å gi samtykke og samtykket kan trekkes tilbake ved å sende e-post til post@eiendomsmeglerguiden.no.

Ved å registrere seg, samtykker megleren til behandling av opplysninger om seg selv. Det er frivillig å gi samtykke og samtykket kan trekkes tilbake ved å sende e-post til Eiendomsmeglerguiden.no. Profilen vil da avregistreres og fremstå slik den gjorde før registrering skjedde.