Vi elske og hater meglerne

Tekst/foto: Kristina Furnes

Morten William Knudsen tror eiendoms meglere går en 
tøffere tid i møte.

– Folk flest har et ambivalent forhold til meglere. Når vi skal selge en bolig vil vi ha en megler som kan få frem maksimal verdi, men en eiendomsmegler skal jo forholde seg til kjøper også. Når vi skal selge noe elsker vi dem, men når vi skal kjøpe hater vi meglerne, forteller høyskolelektoren i markedsføring på Handelshøyskolen BI i Bergen entusiastisk.

– Folk har et slags elsk­hat forhold til dem altså, understreker han. – Per definisjon får en god megler høyest mulig pris for eiendommen, og verner slik om selgers interesse. De heter imidlertid ikke eiendomsselgere, men kaller seg for meglere. Dette dilemmaet er interessant, fortsetter Knudsen.

Tøyet skaper tilit

Utfordringen for meglerbransjen er dermed å skape tillitt både hos kjøper og selger. – I avisannonsene er den ene megleren penere enn den andre, og på rekke og rad prøver de å vekke vår tillit, sier Knudsen.

– Vi forsker mye på troverdighet. Det viser seg at den som ser tillitsvekkende ut, er ti­llitsvekkende. Derfor går alle meglerne like pent kledd, og vi kan lure på hva som skiller den ene fra den andre. Alle ser jo så like ut.

Høyskolelektoren mener også at den his­toriske oppfatningen om useriøse meglere fremdeles lever videre i nordmenns under­ bevissthet. I undersøkelser som ser på hvi­lke yrkesgrupper vi stoler mest på, får eien­domsmeglerne ofte svak notering.

– Ryktet sliter de jo litt med ennå, mener Knudsen. – Og de er med på å fyre opp under det selv. Det er en bransje som har slitt med mange useriøse aktører og et litt lurvete renommé. For eksempel skulle kvinner i Notar tidlige­re gå i korte skjørt.

For mange meglere

Omdømmet er imidlertid på vei oppover med formalisering av bransjen gjennom utdanning og nye krav. Og det merkes på boligprisene.

– Er dyktige meglere med på å presse prisen opp? – Helt åpenbart. Profesjonaliseringen av meglerbransjen er en av årsakene til den eventyrlige prisveksten vi har sett de siste årene. Vi har hatt en enorm boligomsetning, og meglerne tar en stor del av kaka.

– Men utdannes det for mange meglere nå? – Vi ser at tilbudet av meglere øker. Dersom boligbobla sprekker, er det altfor mange.

Konkurranse fra forbrukere

Høyskolelektoren tror også at eiendomsme­glerne vil oppleve mer konkurranse fra for­ brukerne selv.

– Kompetansen innenfor økonomi har økt enormt hos forbrukerne, og det kan tenkes at meglere blir et fordyrende mellomledd som mange ikke er villige til å betale for, spår Knudsen. Han mener mange er i stand til å lage annonser selv, og at sosiale medier og enkelte nettjenester legger til rette for selvbetjening, mens profesjonelle advokater kan ta seg av det formelle. – Jeg tror denne tendensen vil øke.

– Vil økt konkurranse skvise ut de useriøse i meglerbransjen? – Ja. Vi ser en avskalling ved at de mindre seriøse aktørene forsvinner og at de seriøse overlever.

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 1 - 2013