SunSurveyor

Tekst: Eirik N. Helgøy

Lurer du noen ganger på om treet i hagen 
	skygger for solen på høsten eller hvordan
	det planlagte rekkehuset på
	nabotomten vil til å påvirke sol­
	forholdene? Denne appen lar
	deg se solens bane direkte via
	kameraet på telefonen.

Lurer du noen ganger på om treet i hagen skygger for solen på høsten eller hvordan det planlagte rekkehuset på nabotomten vil til å påvirke sol­forholdene? Denne appen lar deg se solens bane direkte via kameraet på telefonen.

Appen Sun Surveyor legger stre­ ker og figurer direkte på kamera­ visningen i telefonen. Du får der­ med illustrert hvor på himmelen solen er nå, og dens bane resten av dagen.

Du har også mulighet til å velge andre klo­kkeslett, datoer og steder. Med denne appen kan du raskt finne ut hvor gode solforholde­ ne er for de ulike årstidene. Dermed er du ikke lenger henvist til kun å stole på bolig­ selgeren som sier at solen ikke går ned før kl 23 på sommeren.

Bruksområdet vil først og fremst være å stadfeste solforholdene på eiendommen. Men appen vil også være nyttig for planleg­ging av fotografering. Appen kan gi svar på hva som er det optimale tidspunkt for foto­grafering og eventuelt visning. Sun Surve­ yor har også mulighet til å vise månens bane. Men denne funksjonen vil nok først og fremst være for spesielt interesserte.

Telefonen bruker sitt innebygde kompass og gyro­sensorer for å beregne solens posisjon. Appen gir altså en god pekepinn på hvor solen vil være på det tidspunktet du velger, men den vil ikke være fullstendig nøyaktig.

Med norsk språk og god brukerveiledning er dette en god og brukervennlig app.

Her er en link til SunSurveyor på iTunes

Her er en link til SunSurveyor Lite på Android Market

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 1 - 2013