ScannerPro

Tekst: Eirik N. Helgøy

Hvor ofte har du ikke behov for å skanne 
et dokument mens du er på farten? Du kan 
bruke mobilkameratet, men det finnes en 
app som gjør en mye bedre jobb.

Hvor ofte har du ikke behov for å skanne et dokument mens du er på farten? Du kan bruke mobilkameratet, men det finnes en app som gjør en mye bedre jobb.

Scanner Pro fungerer på samme måte som når du tar bilde av et dokument. Forskjellen er at pro­grammet gjenkjenner dokumen­ ter, ordner geometrien og opti­maliserer fargene. Selv i dårlig lys gjør appen en grei jobb med å få frem bokstavene på arket.

Du har kanskje opplevd at bilder har blitt uskarpe på grunn av bevegelsen mobilen gjør når du trykker på utløserknappen? Scanner Pro løser dette ved å vente med å ta bildet til telefonen er helt i ro. Dette gjør det vesentlig enklere å ta skarpe bilder.

Å bruke kamerafunksjonen som skanner gjør også at dokumenter blander seg inn i bildestrømmen på mobilen. Appen løser dette ved å ha sitt eget arkiv for bildene. Et dokument kan også bestå av flere sider.

Appen er tilgjengelig både for iPhone og iPad og bruker iCloud, Dropbox eller Google Drive for å synkronisere doku­mentene.

Her er en link til Scanner Pro på iTunes

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 1 - 2013