Når bildet forteller mer enn tusen meglerord

tekst: Kristina Furnes

Et delikat foto av nabolaget selger mye bedre enn 
eiendomsmeglerens beskrivelse av «et trivelig 
nærområde», mener fotograf Nicolas Langvand.

Det er ikke meningen at boligbildene skal lure kunden, forsikrer Nicolas Langvand. Men en innbydende fotopresentasjon er likevel nøkkelen til et godt boligsalg. Den er lokkematen som skal friste oss lett påvirkeli­ge innenfor dørene på salgsobjektet og helst også til å åpne lommeboken.

– Selv de mest kreative eiendomsmegler­ne klarer ikke å dra potensielle kjøpere til visning kun med tekst. Bildet er det eneste virkemiddelet meglerne har for å få dem til å komme, sier eiendomsfotograf i iMotiv, Nicolas Langvand. Han har vært med på en eventyrlig utviklingen av bransjen sin – fra årene da et par meglertatte bilder litt tilfel­dig ble satt inn i salgsoppgavene, til dagens trend med flere titalls nøye regisserte foto mellom de samme permene.

Hjemmekoselige bilder

For ingenting skal lenger overlates til tilfel­dighetene. Ikke en gang vinkelplasseringen av sofaputene på stuebildet i prospektet. – Fotograferingen vi gjør er en kombinas­ jon av styling og foto, uttaler Langvand. Han forteller at iMotiv er det eneste firma i Bergen som tilbyr både stylist og fotograf. Dermed blir fotografen uvanlig opptatt av stylingen, og stylisten har alltid de gode bil­ dene i bakhodet.

– Vi inspirerer hverandre. Etter at vi slo sammen foto og styling har nivået blitt høyere og vi er mer bevisste på hva vi tar bilder av, fortsetter han. – God plassering av møblene og de riktige fargene er avgjørende for å få den hjemme­ koselige følelsen frem på fotografiet.

Finner fotoproblemet

Det tette samarbeidet har også andre forde­ler. Når bildene enkelte ganger ikke fremstår så bra som megleren har tenkt, er det ikke nødvendigvis fotografen som har hatt en dårlig dag på jobb. Det kan like gjerne være stylingen som ikke helt sitter som den skal.

– Det er ikke alltid megleren kan sette fin­geren på problemet. Vi snakker sammen om objektene vi tar bilder av, og kan lettere se hva som fungerer og ikke fungerer, uttaler Langvald.

– Dersom et foto av en stue virker litt tamt, kan årsaken være møblenes plassering eller fargevalg. Det finnes ingen fasit på hva ser bra ut i alle hjem. Det er rommets utfor­ming og størrelse som er avgjørende, og vår oppgave er å alltid finne den riktige løs­ningen.

Heller bilde enn ord

Det er heller ikke bare bilder av selve boligen som skal sette drøm­memaskineriet i gang hos kundene, for om­givelsene utenfor vin­duene er også vesent­lig for mange kjøpere.

– Hvor boligen ligger eller hvordan gaten og nærområdet ser ut drar også folk til visning. Kunden må kunne forestille seg at barna kan leke der, eller at de kan lufte hunden i nabolaget, sier Langvald. Og da gjør ikke velvalgte slagord som «fan­tastisk utsikt», «trivelig nærområde» eller «fint turterreng» nødvendigvis susen.

– Eiendomsmegleren kan skrive ut infor­masjonen opp og ned og i mente, men et godt bilde av disse elementene er viktigere, uttaler han.

– Vi er bevisste på hva vi tar bilder av, og opptatt av å skape den rette følelsen hos kjø­perne. Vi ønsker at hver bolig skal snakke til kundene.

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 1 - 2013