MagicPlan

Tekst: Eirik N. Helgøy

Ønsker du å imponere en boligselger i en 
			anbudsrunde? Hvorfor ikke lage en fullsten­
			dig plantegning av boligen mens boligselge­
			ren viser deg boligen?

Ønsker du å imponere en boligselger i en anbudsrunde? Hvorfor ikke lage en fullsten­dig plantegning av boligen mens boligselge­ren viser deg boligen?

Med MagicPlan kan du bruke din egen te­lefon til å lage plantegninger. Du stiller deg midt i rommet og peker telefonen i hvert hjørne. Appen gir god visuell veiledning slik at du enkelt får tegnet opp rommets geo­metri, selv med sofa, bord og skap i veien. Rommene måles opp ett etter ett og settes deretter sammen. Selv rom med ukurante former lar seg enkelt tegne på denne måten. Det er også en egen funksjon for å tegne opp rom direkte.

Etter at boligen er oppmålt kan du legge inn dører, vinduer og interiør. Funksjonene er enkle og brukervennlige, selv på en liten iPhone.

Ferdige skisser kan eksporteres til en rekke formater. Enkel ek­sportering med vannmerking er gratis, men betaler du får du gode filer i en rekke for­ mater.

Appen gjør en god jobb i å måle opp plan­ tegningene, og målene fremstår som ko­rrekte. En må likevel regne med en viss unøyaktighet. Både på grunn av upresis måling med telefonens kamera, men også på grunn av begrens­ ninger i telefonens målesensorer.

Bruksområdene for appen er mange. Den er egnet til å im­ponere boligselgere, men også kolleger og venner. For mindre meglerkontorer og privatper­soner som skal leie ut boligen kan skissene være gode nok til å legges ved annonser. Med de avanserte eksporteringsmulighetene kan appen også brukes som et grunnlag for 3D­program­ mer for å planlegge oppussing eller ommø­blering. Det er da viktig å huske at målene ikke nødvendigvis er helt nøyaktige.

Appen kommer med norsk språk og måles­tokk i meter. For å legge til mer enn tre rom må man registrere seg. Men det er til gjen­gjeld kostnadsfritt.

Her er en link til MagicPlan på iTunes

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 1 - 2013