Hvordan sikre drømmejobben?

Det utdannes flere eiendomsmeglere enn det bransjen har plass til, og kampen om jobbene er tøffere enn noensinne. Hva skal til for å overbevise den andre siden av bordet?

Odd Arild Sævik er daglig leder og partner i Human, et selskap som driver med lederrekruttering og har kurset mange arbeidsgivere i hvordan de skal ansette den riktige kandidaten. Han forteller at det viktigste med en søknad er å fokusere på hva du kan gi bedriften, heller enn hva bedriften kan gi deg. Ikke kom med generelle ord og vendinger, men argumenter gjennom konkrete eksempler og erfaringer. Målet med søknaden er først og fremst å bli innkalt til intervju.

«Begynn å tenke som om du allerede har jobben.»

I forkant av intervjuene har forhåpentligvis arbeidsgiver gjort en jobbanalyse hvor de har definert hvilke egenskaper de ser etter. Etter jobbanalysen er utarbeidet, begynner analysen av kandidatene. Metodene som benyttes varierer fra selskapet til selskap, men i hovedsak er det intervju og personlighetstest, og noen ganger også evnetest og ferdighetstest. Intervjuene er basert på jobbanalysen og målet er å se om du har egenskapene som trengs for stillingen. Det er her selve overbevisningen må skje, forteller Sævik.

- Det er viktig å ha gjort grundig research på selskapet, slik at du kan komme med relevante eksempler. Før man går inn i intervjuet, må man forberede seg som om man allerede har jobben.

Han forteller videre at man må snakke seg inn i stillingen. Fortell hva du ville gjort om du fikk jobben, og hva du tidligere har gjort i lignende situasjoner.

«Personlighet er som oftest grunnen til feilansettelse»

Videre er det mange som benytter en personlighetstest for å få en bedre forståelse av kandidatene, forteller Sævik. Personlighetstester ser som oftest på fem ulike faktorer; målbevissthet, ekstroversjon, åpenhet, sosial stil og emosjonell balanse. Hvilke av disse som blir vektet mest, avhenger av stillingen. Sævik mener at et tydelig mål, resultatfokus og høy stresstoleranse gjerne kan være nøkkelegenskaper for en eiendomsmegler. I tillegg vil det være en fordel å å ha gode mellommenneskelige ferdigheter og trives med mennesker, mener han. Alle disse områdene vil kunne belyses i en personlighetstest.

De siste årene har personlighet blitt mer og mer vektlagt når man skal ansette. Dette fordi personlighet, og ikke faglighet, oftest er grunnen til feilansettelser,. Det er derfor viktig å fokusere på personlighet i en rekrutteringsprosess, mener Sævik.

Han forteller at det i intervjuet kan være lurt å illustrere personligheten gjennom eksempler på hvilke situasjoner du trives best i og hvilken rolle du ofte tar i jobbsammenheng.

«Er du fersk har vi mulighet til å forme deg slik vi ønsker»

Erfaring behøver ikke være avgjørende, skal vi tro Sævik. Det gjelder å snu noe tilsynelatende negativt til en fordel, forteller han.

- Presenter deg seg selv som en utfordrer, som er villig til å jobbe ekstra hardt og vis at du er lærevillig.

Lena Johnsen fra Eiendomgmegler 1 er selv i en ansettelsesprosess og mener heller ikke at det er en ulempe å være uten erfaring, de er sultne og ivrige etter å lære.

- Er du fersk har vi mulighet til å forme deg slik vi ønsker.

Sævik forteller at en undervurdert faktor er arbeidsmoral. Kandidatene med god moral ovenfor både kolleger og ledere stiller alltid sterkt.


---
Eiendomsmeglerguiden.no lanserer stillingsportal for meglerbransjen.