Grünerløkkaeffekten

Tekst: Bård Kristian Bøe

På 40 år har Grünerløkka gått fra å være et lite attraktivt 
arbeidersamfunn, til å bli en av Lonely Planets 10 mest
attraktive makeover-strøk i verden. – Folk som vil 
kjøpe leilighet her, er veldig innstilt på å bo akkurat 
på Grünerløkka, forteller megler Helene Molle.

Hun jobber hos Aktiv Eiendomsmegling på Torshov. Kontoret som selger flest leiligheter på Grünerløkka uten selv å holde til i bydelen.

– Mange skal bo på Grünerløkka, sier Mo­lle, med trykk på «skal». – De som ønsker det, strekker seg ofte lenger for å få drøm­meleiligheten. Så får de heller leve på nud­ler en stund etterpå.

Extreme makeover

Grünerløkka er plassert mellom kjente nabolag som Prenzlauer Berg i Berlin og Nako Meguro i Japan på reiseguiden Lo­nely Planets liste over ti nabolag som har hatt en extreme makeover.

Historien om Grünerløkka starter samtidig med Oslos historie. Bedrifter og fabrikker som startet rundt Akerselven trakk til seg folk. Gjennom vedtekter og utbygginger ble Grünerløkka innlemmet i Christiania ved århundreskiftet. Det var likevel først på 70­tallet at Grü­nerløkka ble et attraktivt strøk ved at hus­okkupanter tok med seg en kultur som virket attraktiv for de som snart skulle bli kjøpere i området. En utvikling som kalles gentrifisering.

– Hvorfor er det så populært å kjøpe leiligheter her? – Det er nok flere grunner. Jeg tror at det er så sentralt, samtidig som det ikke er helt i sentrum er en viktig faktor. Det er mange populære spisesteder, loppemarked og mye kultur. Alt er med å gjøre Grünerløkka at­traktivt.

– Altså beliggenheten? – Ja. Det er mange kreative folk som ser muligheter i alt. Tapetet kan man få gjort noe med. Det gjør du ikke med beliggenhe­ten, forteller Molle.

Kulturbydelen

Folk som bor på Grünerløkka har, ikke uten grunn, fått en definerende rolle i hovedsta­dens kulturliv. Med utesteder som Måne­fisken og Blå, i tillegg til andre kulturinns­lag som teater og gatekunst. Også ligger kunsthøyskolen der, såklart. Hvor ellers?

– De som bor på Grünerløkka er stort sett ekte, jordnære og joviale folk. Det er de man møter en onsdags kveld på Grünerløkka. I helgene valfarter folk fra hele byen hit, bare fordi er det trendy.

Molle forteller at hvis hun kan skrive i en an­nonse at leiligheten ligger på «beste løkka», er det ikke vanskelig å få solgt leligheten. Når Grünerløkka utvider seg, gjør det også at flere leiligheter blir solgt i områder der det tidligere har vært lite populært å kjøpe.

– Grünerløkka utvides hele tiden. Det gjør at områder som tidligere har vært lite at­ traktive blir mer attraktive.

Dette er en utvikling som blant annet kan sees sør på Grünerløkka. Et område som tidligere har vært vanskelig å selge leilig­ heter i, kan nå selges under merkelappen «Grünerløkka Sør». Tydeligvis et kvalitets­ stempel.

Meglerkonkurranse

Aktiv eiendomsmegling, der Molle jobber, ligger i krysset med flest eiendomsmeglere i Norge. Konkurransen er dermed stor, og meglerne er ikke uvant med å måtte konku­rrere om selgerene.

Molle tror lokalkunnskap er nøkkelen til å selge seg som megler til boligselgerne, og å få solgt leiligheter til boligkjøperne.

– Lokalkunnskap og trygghet er noe som går hånd i hånd. Tryggheten er viktig for boligselgerne som ønsker en lokal megler som har større sjanse for å oppnå de beste prisene, forteller hun.

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 2 - 2013