Nå kan du måle dine steinkast

Tekst: Eirik N. Helgøy

Har du noen gang lurt på hvor langt et 
steinkast egentlig er? Med denne appen kan 
du endelig dokumentere avstanden til bu­
tikken og nærskolen.

Etter en kort kalibrering er du klar til å måle både korte og lange avstander. Det kan være lurt å se introduksjonsvideo­ en for å skjønne hvordan målingen foregår. Da unngår du en del feilmålinger. Med litt øvelse skal det være mulig å beregne avstander med re­lativt grei presisjon. Helt nøyaktig blir det ikke, da det er samspillet mellom kamera, telefonens sensorer, ditt øyemål og håndbe­vegelser som danner grunnlaget for appens avstandsberegning.

Appen er nyttig for deg som fra tid til an­ nen har behov for å finne avstanden mellom hus, rom, møbler, trær, hekker, garasjer eller naboer. En begrensning er at grunnflaten til objektet du skal måle helst skal befinne seg i samme høyde som deg.

Appen kan også måle høyde og bredde, men da må du kjøpe en oppgradering. Det kan gjøre det enklere å svare en forvirret boli­gkjøper om sofaen faktisk passer inn i stuen, eller om TV­en kan passere døråpningen.

Oppgraderingen gir deg også mulighet til å lagre bilder med måldata. Du kan dermed dokumentere målene dine, og håpe å kom­me i rekordbøkene sammen med Andreas Thorkildsen.

Her er en link til EasyMeasure på iTunes

Artikkelen stod skrevet i Meglerbladet Nr. 2 - 2013